Menu
آخرین اخبار
 
خبرگزاری
/ دسته ها: خبر

آگهی مزایده فروش

 

آگهی مزایده فروش

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در نظر دارد 19 باب مغازه تجاری واقع در خیابان مدرس را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده فروش واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از محل  به واحد امور پیمان و قراردادهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری به نشانی خیابان مدرس خیابان حاج آخوند مراجعه نمایند.

 

 

شرایط شرکت در مزایده :

 1. مبلغ سپرده شرکت در مزایده می بایست توسط متقاضی به حساب شماره 1803072589  نزد بانک تجارت شعبه شهید مطهری به نام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه واریز اصل فیش واریزی به همراه مدارک و برگ شرایط عمومی مزایده و همینطور فرم پیشنهاد قیمت را در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.
 2. پرداخت کلیه هزینه های کارشناسی،درج آگهی،مالیات و عوارض به عهده برنده مزایده می باشد.
 3. سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
 4. چنانچه هریک از برندگان اول،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در موعد مقرر نشوند سپرده شرکت در مزایده آنان به نفع سازمان به ترتیب ضبط خواهد شد.

  روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه         

     

       لیست املاک سازمان عمران وبازآفرینی شهری جهت فروش مزایده سال 97

  توضیحات

  تضمین شرکت درمزایده5درصد

  ارزش کل(ریال)

  ارزش واحد

  مساحت مفید

  موقعیت

  شماره واحد

  نام پروژه

  ردیف

  فوقانی

  45/194/000

  903/880/000

  59/000/000

  15/32

  زیرزمین

  16

  البرز

  1

  فوقانی

  50/750/000

  1/015/000/000

  58/000/000

  17/50

  زیرزمین

  17

  البرز

  2

  فوقانی

  60/106/500

  1/202/130/000

  57/000/000

  21/09

  زیرزمین

  18

  البرز

  3

  فوقانی

  89/964/000

  1/799/280/000

  56/000/000

  32/13

  زیرزمین

  19

  البرز

  4

  فوقانی

  43/680/000

  873/600/000

  52/000/000

  16/80

  زیرزمین

  23

  البرز

  5

  فوقانی

  41/947/500

  838/950/000

  51/000/000

  16/45

  زیرزمین

  24

  البرز

  6

  فوقانی

  31/972/500

  639/450/000

  49/000/000

  13/05

  زیرزمین

  25

  البرز

  7

  فوقانی

  21/072/000

  421/440/000

  48/000/000

  8/78

  زیرزمین

  26

  البرز

  8

  فوقانی

  56/105/000

  1/122/100/000

  49/000/000

  22/90

  زیرزمین

  27

  البرز

  9

  فوقانی

  53/225/000

  1/064/500/000

  50/000/000

  21/29

  زیرزمین

  28

  البرز

  10

  فوقانی

  48/501/000

  970/020/000

  51/000/000

  19/02

  زیرزمین

  29

  البرز

  11

  فوقانی

  47/880/000

  957/600/000

  57/000/000

  16/80

  طبقه اول

  21

  البرز

  12

  فوقانی

  35/640/000

  712/800/000

  54/000/000

  13/20

  طبقه اول

  23

  البرز

  13

  فوقانی

  61/830/000

  1/236/600/000

  54/000/000

  22/90

  طبقه اول

  26

  البرز

  14

  فوقانی

  58/547/500

  1/170/950/000

  55/000/000

  21/29

  طبقه اول

  27

  البرز

  15

  فوقانی

  53/256/000

  1/065/120/000

  56/000/000

  19/02

  طبقه اول

  28

  البرز

  16

  فوقانی

  16/463/500

  329/270/000

  19/000/000

  17/33

  فوقانی

  2

  سکوحشمت السلطنه

  17

  فوقانی

  17/540/000

  350/800/000

  20/000/000

  17/54

  فوقانی

  3

  سکوحشمت السلطنه

  18

  فوقانی

  18/291/000

  365/820/000

  21/000/000

  17/42

  فوقانی

  5

  سکوحشمت السلطنه

  19

مطلب قبلی آگهی مزایده فروش
Print
25 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
خدمات الکترونیکی
 

 

پرشیا سافت
دی ان ان