Menu
آخرین اخبار
 

آگهی مزایده فروش

خبرگزاری 0 26 رتبه مطلب: بدون رتبه

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در نظر دارد 19 باب مغازه تجاری واقع در خیابان مدرس را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده فروش واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از محل  به واحد امور پیمان و قراردادهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری به نشانی خیابان مدرس خیابان حاج آخوند مراجعه نمایند.

آگهی مزایده فروش

خبرگزاری 0 26 رتبه مطلب: بدون رتبه

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در نظر دارد 8دستگاه خودرو  از طریق مزایده فروش واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر و بازدید  به واحد امور پیمان و قراردادهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری به نشانی خیابان مدرس خیابان حاج آخوند مراجعه نمایند.

RSS
خدمات الکترونیکی
 

 

پرشیا سافت
دی ان ان